Om SD

Nu när jag är hemma igen så tänkte jag återigen ta mig an en av mina hjärtefrågor. Det allt ökade antalet röster på SD. Jag kan stolt säga att jag såg till att utnyttja min rättighet att rösta och förtidsröstade i EU-valet för att jag inte var hemma på röstdagen. Jag kan också tillägga att jag röstade antirasistiskt. Därför gav det mig kalla kårar när jag såg att SD hade fått ihop 9,7 % av rösterna.
 
Det är nämligen så här enkelt. Jag har ingenting emot personen som röstar på SD, jag ifrågasätter endast åsikterna. Har verkligen den här individen läst på vad partiet faktiskt står för? Precis som alla partier så finns det punkter där jag håller med. Skillnaden är endast att i SDs fall är de färre och flera punkter är sådana som får mig att fundera över om vissa har läst partiprogrammet innan de väljer att rösta på partiet? Klart att de låter bra med sina kampanjer och de trycker ju på punkter som individer som inte vill tänka kritiskt sväljer med hull och hår. Men låt oss nu ta en närmare titt på det hela. För att se vad det är för parti egentligen.
 
Allt nedanstående i kursiv text är direkt kopierat från Sverigedemokraternas egna hemsida.
 
Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen.

Sverigedemokraterna vill kraftigt begränsa anhöriginvandringen genom att ställa tydliga krav på anhöriga som vill invandra.

Sverigedemokraternas biståndsmål ligger i paritet med FN:s rekommendationer, motsvarande 0,7 % av BNI, vilket innebär att vi möjliggör en besparing på omkring 10 miljarder kronor.

Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Likt många andra länder vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt medborgarskapstest.
 
Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra.

När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. 

Vi anser det inte vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.

Så, tänk nu ett steg längre. Är det här verkligen en politik som någon kan säga sig stå bakom? Är det här verkligen vad vi i Sverige uppfostras till att tycka och tro på? Min uppfostran går stick i stäv med med de här uppfattningarna och jag betvivlar att jag är ensam om det. Jag önskar bara att fler valde att faktiskt ta sig tiden att läsa på om partiet som de faktiskt lägger sin röst på. Jag kan nämligen helt ärligt säga att jag la ner den där kvarten på att läsa mitt partis partiprogram innan jag la min röst på dem. Det kommer jag även att göra innan jag röstar i riksdagsvalet. På så vis vet jag vad jag har röstat på och inte enbart lyssnat på valkampanjer som gör allt för att locka röster.

 
 
 
» Alice

Önskar att jag kunde rösta bara för att kunna rösta på något som inte är SD. Usch för deras åsikter! Undrar verkligen om de som röstar på dem förstår vad de egentligen röstar på...

Svar: Nä, jag tror faktiskt inte att de gör det. Och gör de det så undrar jag vad det finns för konstiga människor i världen... (;
teambockaberg.blogg.se

2014-05-31 // 00:09:57

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback